تولید کارتن مهر |کارتن لمینتی|کارتن مقوایی-فلکسو|کارتن سازی|

مرتبط با استخدام کارگر ساده در کارخانه شمس جاوید اروند در شهرک صنعتی عباس آباد تهران «ای استخدام»:


خدمات صنایع بسته بندی تولید کارتن مهر : کارتن سازی